wyszukiwanie zaawansowane
1 » Odstąpienie od umowy2

Odstąpienie od umowy

Jeśli chcesz wymienić towar przejdź tutaj -> http://www.sklep-paralotniowy.pl/wymiana-towaru-pm-28.html

 Poniższe zapisy dotyczą wszystkich zamówień złożonych od 25 grudnia 2014

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może według ustawy w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie poniższego oświadczenia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać na adres e-mail: biuro(@)skytrekking.com.pl ,  listownie na adres
Firma Szkoleniowo - Handlowa SKY
Biedaszkowo 28d
85-157  Bydgoszcz
przed jego upływem ważności.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

 

Jeden z poniższych formularzy należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

POBIERZ 
Oświadczenie odstąpienia od umowy zawartej na odległość (plik.doc)

 

 

Jeśli nie posiadasz edytora tekstowego obsługującego pliki .doc (np word,swriter), skopiuj poniższy tekst formularza i wypełniony prześlij na adres email  biuro(@)skytrekking.com.pl

 

----------------------------Wzór formularza do odstąpenia od umowy ------------------

Adresat:
Firma Szkoleniowo - Handlowa SKY
Biedaszkowo 28d
85-157  Bydgoszcz  biuro(@)skytrekking.com.pl
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenienastępującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(ów)

Adres konsumenta(ów)

Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument odsyła zakupione produkty na własny koszt, na adres
 Firma Szkoleniowo - Handlowa SKY
Biedaszkowo 28d
85-157  Bydgoszcz

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Z zastrzeżeniem iż zwrot środków może nastąpić dopiero po otrzymianiu odsyłanych produktów przez Konsumenta

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


W przypadku zwrotu produktów, do których dołączony był gratis promocyjny, konsument zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci konsumentowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

Pamiętaj o zachowaniu dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy. Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl