wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy


Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy od umowy zawartej na odległość*

 


Poniższe zapisy dotyczą wszystkich zamówień złożonych od 25 grudnia 2014

PODSTAWA PRAWNA. 

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 

TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może według ustawy w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie poniższego oświadczenia lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie informujące o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można przesłać
 

  • Pisemnie na adres: Firma Szkoleniowo - Handlowa SKY, Biedaszkowo 28d,85-157 Bydgoszcz;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skytrekking.com.pl;
  • mogą Państwo skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który  dostępny jest na stronie Sklepu; Internetowego w zakładce „Formularze” ;
  • lub przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.  


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTEK ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT WZAJEMNYCH ŚWIADCZEŃ

 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej.Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Konsument odsyła zakupione produkty na własny koszt, na adres
 

  • Firma Szkoleniowo - Handlowa SKY, Biedaszkowo 28d, 85-157  Bydgoszcz
 

Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Z zastrzeżeniem iż zwrot środków może nastąpić dopiero po otrzymaniu odsyłanych produktów przez Konsumenta

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA ZA UŻYCIE PRODUKTU

 

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  1. Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


W przypadku zwrotu produktów, do których dołączony był gratis promocyjny, konsument zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci konsumentowi cenę zwróconych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

Pamiętaj o zachowaniu dowodu nadania paczki do chwili otrzymania zwrotu pieniędzy. Artykuły zwrócone w późniejszym terminie nie będą przyjmowane.


*
Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu